20.1.11

Fa riure
la voluntat
de ser content

No comments: