31.12.11

Medis

La navegació
aérea
no sempre
es el millor medi
per volar.
Té un temps limitat
de combustible.
Els somnis s`alimentan
de energía eólica.
Has d`estar lliure
sin prejudicis
per surcar cels.

1 comment:

din said...

¡Políglota!
Muy bueno!

petons